Retirada d'altaveus Bose i instal·lació de cables de seguretat

Resum

Bose està en procés de retirar tots els altaveus FreeSpace DS 40F d'encast al sostre/muntatge enrasat fabricats abans del 13 d'agost del 2018. Durant la seva instal·lació i utilització, els punts d'ancoratge d'aquests altaveus es poden trencar, la qual cosa podria provocar la caiguda dels altaveus i causar ferides greus. Fins avui, hem rebut 29 avisos d'altaveus que han caigut del seu lloc d'instal·lació i un informe de lesió.

Bose exigeix la instal·lació de cables de seguretat per a certs altaveus Bose, com ara el DS 40F, instal·lats a entorns de cuina comercials. Aquí també s'hi inclouen els altaveus instal·lats anteriorment. El contacte amb l'oli de cuina o els fums provocats per l'oli de cuina podrien afavorir el trencament de les peces de muntatge d'aquests altaveus. Això podria provocar la seva caiguda i causar ferides greus. Fins avui, hem rebut cinc avisos d'altaveus que han caigut del seu lloc d'instal·lació i un informe de lesió.

Si sou un distribuïdor o un client distribuïdor directe de Bose, seleccioneu una de les opcions següents. Si no compreu altaveus directament a Bose, poseu-vos en contacte amb el vostre client distribuïdor de Bose per obtenir més informació.

Sol·licituds i reclamacions

Sol·licituds de productes de substitució, cables de seguretat o compensacions: BoseBMSsafety.com/claim

Formularis de retirada del producte

Contacte

Contacte amb un representant comercial de Bose Pro