Tilbakekalling av høyttaler og montering av sikkerhetskabel

Oversikt

Bose tilbakekaller alle takmonterte/innebygde FreeSpace DS 40F-høyttalere som har blitt produsert før 13. august 2018. Monteringsfestene på disse høyttalerne kan ryke under montering og bruk, noe som kan føre til at høyttalerne faller ned og kan gi alvorlige personskader. Hittil har vi mottatt 29 tilbakemeldinger om høyttalere som har falt ned fra der de er montert, og vi har fått én tilbakemelding om personskade.

Bose krever også montering av sikkerhetskabler for enkelte høyttalere fra Bose, inkludert DS 40F, som er montert i storkjøkken. Dette inkluderer nå tidligere monterte høyttalere. Når de utsettes for matolje eller damp fra matolje, kan monteringskomponentene på disse høyttalerne ryke, noe som kan føre til at de faller ned og kan gi alvorlige personskader. Hittil har vi mottatt fem tilbakemeldinger om høyttalere som har falt ned fra de monterte plasseringen, og vi har fått én tilbakemelding om personskade.

Hvis du er en direkte Bose-forhandler eller -distributør, kan du velge mellom alternativene nedenfor. Hvis du ikke kjøper høyttalere direkte fra Bose, kan du kontakte Bose-forhandleren din for å få mer informasjon.

Forespørsel og krav

Forespørsler om nytt produkt, sikkerhetskabler eller kompensasjon: BoseBMSsafety.com/claim

Produktavhendingsskjemaer

Kontakt

Kontakt en Bose Pro-salgsrepresentant